خدمات کلینیک قلب زاینده رود اصفهان
در صورت رزرو نوبت در کلینیک زاینده رود کلیک کنید

پزشکان کلینیک تخصصی قلب زاینده رود

پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما درباره کلینیک زاینده رود هستیم

سوالات متداول کلینیک تخصصی قلب و عروق زاینده رود اصفهان

کلینیک تخصصی قلب و عروق زاینده رود اصفهان در کجا واقع شده است؟
کلینیک تخصصی قلب و عروق زاینده رود در سال 1395 در خیابان شمس آبادی اصفهان راه اندازی شد. این کلینیک در زمینه تشخیص و درمان بیماری های قلبی و عروقی فعالیت می کند.
خدمات ارائه شده در کلینیک تخصصی قلب و عروق زاینده رود اصفهان در چه زمینه ای است؟
در کلینیک تخصصی قلب و عروق زاینده رود اصفهان خدمات جامع درمانی( راه های درمانی و خدمات آموزشی، تغذیه ای و ورزشی) در حوزه قلب و عروق به بیماران ارائه می گردد.