هزینه اکو مری

اکو مری یکی از روش های اکو کاردیو گرافی(تصویر برداری قلب) است که نسبت به سایر روش های اکو قلب دقیق تر، کمی سخت تر و شاید کمی پر هزینه تر باشد. در این روش عنصر فرستنده امواج الکتریکی داخل مری قرار می گیرد و با توجه به فاصله کم مری تا قلب، تصاویری با دقت بسیار بالا بدست می آید که کمک شایانی به پزشک معالج برای تشخیص بیماری می کند.

تعرفه اکو مری

اکو مری از جمله مواردی است که هزینه آن تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و با توجه به نوع بیمه هزینه تقلیل می یابد و یا حذف می شود و به طور کلی از جمله آزمایشات کم هزینه قلبی است.

هزینه اکو قلب از راه مری

 چندین و چند عامل تاثیر گذار در قیمت نهایی تصویر برداری اکو مری وجود دارد که به بررسی بعضی از آن ها می پردازیم:

نوع اکو مری که می تواند 2 بعدی یا 3 بعدی باشد، تجهیزات استفاده شده در انجام اکو مری، تکنسین و یا پزشکی که اکو مری را انجام می دهد، مرکز درمانی که اکو در آن انجام می شود، دارو های استفاده شده(عموما ریلکسیشن و بی حسی) در طول تصویر برداری، نوع بیمه ای که بیمار را تحت پوشش قرار داده و موارد دیگری که می تواند در بیماران مختلف، متغیر باشد. البته اکو  مری نسبت به سایر روش های تصویربرداری قلبی اکو، علاوه بر مزایایی مانند دقت بالا می تواند عوارضی نیز برای بیمار داشته باشد.