مراکز انجام تست تیلت

به از دست رفتن هوشیاری فرد به طور موقت و بازگشت خودبخود به حالت عادی بدون دخالت دارویی و الكتریكی، سنكوپ گفته می شود. امروزه بخشی از مراجعات به بخش...

سنکوپ (syncope) یا غش همان از دست رفتن کامل ولی موقت هوشیاری، است که فرد دچار غش به طور ناگهانی هوشیاری خود را به صورت کامل از دست داده و به زمین می افتد. سنکوپ یک حالت نیمه بیهوشی و البته ملایم تر از شوک می باشد که علت آن نرسیدن خون کافی به مغز در کوتاه مدت است.

تست تیلت در اصفهان

تست تیلت (Tilt table test) برای توجیه دلیل غش کردن یا سنکوپ بدون علت انجام می گردد. معمولا در صورت بروز اپیزودهای مداوم و بدون دلیل سبکی سر، سرگیجه و یا غش کردن، انجام این تست از طرف پزشک درخواست می شود. البته زمانی که احتمال بروز غش پس از یکبار، بالا بوده و یا هنگامی که احتمال آسیب و خطر با توجه به محیط کار، سابقه پزشکی، سن و یا دیگر فاکتورها، زیاد باشد انجام این تست توصیه می شود. با توجه به نتایج این تست، مشخص می شود که علت غش کردن بیمار، ضربان قلب و یا فشار خون است یا خیر. تست تیلت معمولاً بی‌خطر است، ولی در برخی موارد بروز عوارضی از جمله: کاهش پایدار فشار خون، عدم تپش قلب به مدت طولانی، داشتن حالت تهوع پس از سنکوپ و همچنین احساس ضعف گزارش شده است. 

تست تیلت در مرکز قلب زاینده رود، تحت نظر پزشکان مجرب این مرکز و با دستگاه های پیشرفته انجام می شود.

لزوم انجام تست تیلت

اگر تشخیص اولیه پزشک، سنکوپ وازوواگال باشد، انجام تست تیلت برای بیمار درخواست می شود. سنکوپ وازوواگال زمانی اتفاق می افتد که مرکز کنترل ضربان قلب و فشار خون در مغز، به صورت ناگهانی و البته موقت، دستور به کاهش ضربان قلب و فشار خون می‌دهد و به همین دلیل فرد غش می‌کند که به آن سنکوپ نوروکاردیوژنیک یا سنکوپ رفلکسی گویند.