مراکز انجام تست تیلت

به از دست رفتن هوشیاری فرد به طور موقت و بازگشت خودبخود به حالت عادی بدون دخالت دارویی و الكتریكی، سنكوپ گفته می شود. امروزه بخشی از مراجعات به بخش های اورژانس که منجر به بستری در این بخش می شود، سنكوپ می باشد. یکی از انواع سنکوپ، وازوواگال است که به وسیله مكانیسم های رفلكسی پیچیده مغزی و قلبی - عروقی ایجاد می گردد و با ایجاد وازودیلاتاسیون عمومی و برادیكاردی باعث بروز سنكوپ می شود.

مراحل انجام تست تیلت

کاربرد تست تیلت در بررسی حملات سنكوپ می باشد که به عنوان روشی معتبر، برای بررسی سنكوپ وازوواگال استفاده می شود. برای انجام این تست، ابتدا بیمار روی تخت دراز می‌کشد و سپس با کمک بندهایی بیمار را در موقعیت خود ثابت می کنند. بعد از گذشت ۱۵ دقیقه، تخت را به حالت عمودی درمی‌ آورند تا حالت ایستادن سریع را شبیه‌سازی می‌کنند. سپس تخت را به مدت ۴۵ دقیقه در این حالت نگه می دارند. در زمان های مختلف انجام این تست فاکتور هایی چون ضربان قلب و فشار خون بیمار به طور مداوم ثبت می‌شوند. انجام این تست به پزشک کمک می‌کند تا واکنش قلبی - عروقی بدن فرد را در برابر تغییر شرایط بدنی بیمار را بررسی کند.

مراکز انجام تست تیلت

به دلیل اهمیت سلامت قلب و عروق بر زندگی افراد، انتخاب مراکز معتبر با پزشکان مجرب به منظور بررسی وضعیت سلامت قلب و در صورت لزوم استفاده از خدمات درمانی متناسب با مشکلات پیش آمده برای بیمار، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مرکز بازتوانی قلب زاینده رود با پزشکان متخصص، کادر مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به مراجعین عزیز با بالاترین کیفیت می باشد.