دکتر آنژیوگرافی اصفهان

آنژیوگرافی یکی از آزمایش هایی است که به منظور عکس برداری از رگ های خونی شما تجویز می شود. 

دکتر آنژیوگرافی در کلینیک اصفهان

برای انجام این تست یک کاتتر انعطاف پذیر به وسیله جریان خون وارد می شود تا رنگ به شریان ها انتقال داده شود و روی اشعه ایکس قابل مشاهده گردد. این خدمت به صورت تخصصی در کلینیک زاینده رود اصفهان انجام می شود.

ارتباط با دکتر آنژیوگرافی 

از این تشخیص برای پیشگیری از بیماری هایی همچون سکته، تومور، لخته شدن خون و ... استفاده می شود. در صورتی که نگران این مسئله هستید می توانید به دکتر آنژیوگرافی اصفهان مراجعه کنید تا شما را برای درمان به این روش راهنمایی کند. راه های ارتباطی با ما در تمام صفحات قابل مشاهده است.