1. انتخاب زمان رزرو
  2. ورود/ ثبت نام
  3. ثبت نوبت
  4. تایید
ویزیت
80000.00 تومان IRT  |  30 دقیقه  |  6
80000.00 تومان IRT  |  30 دقیقه  |  6
فروردین   1400
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
سبد خرید
برای رزرو، لطفا تاریخ را در تقویم انتخاب، و پس از آن خدمت و پزشک را انتخاب کنید.
دکتر مجید نصیری
متخصص داخلی
زمان های رزرو شده:
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00